دانشنامه متافیزیک اسلامی

مژده مژده به زودی عرضه دانشنامه متافیزیک اسلامی 270 جلسه مدرس: استاد سید امان الله میرزایی (بنیان گذار متافیزیک اسلامی) عناوین : ۱: پژوهش درعالم جنیان وشیاطین ۲: بررسی ،پیشگیری از سحر، طلسم ۳: بررسی،پیشگیری از چشم زخم ۴: تجزیه ،تحلیل وتعبیر رویاء ۵: هاله شناسی ،هاله درمانی ۶: چاکرا درمانی ۷: دراغوش فرشتگان ۸: نقش خواب درسلامتی ۹: دست شناسی (چیرومانسی،چیرونومی،درماتوگلیفیک ) ۱۱: سنگ دمانی ومعجزه نگین ۱۲:مزاجشناسی ۱۳: طب اسلامی سنتی ۱۴: انسان شناسی از نگاه متافیزیک اسلامی…

0 دیدگاه

آشنایی با سی دی های آموزشی استاد میرزایی

 1. سی دی آموزشی چاکرا درمانی (شاهکار خلقت)(11 جلسه صوتی)عناوین:تقویت و فعال سازی چاکراهاپاکسازی چاکراها از امواج منفیچاکرا درمانیانرژی درمانی از طریق چاکراو... 2. سی دی آموزشی هاله شناسی و هاله درمانی(12 جلسه صوتی)عناوین:شناخت هالههاله بینیراه های پاکسازی و تقویت هالهو...       3. سی دی آموزشی در آغوش فرشتگان (رهایی از استرس)(7 جلسه صوتی)عناوین:راه های انس با فرشتگانآشنایی و توسل به جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و...همزار حقیقت یا خرافات؟و...      4. سی دی آموزشی نقش خواب در زندگی(خواب خوب=حال خوب)(21 جلسه…

0 دیدگاه

شناخت متافیزیک در جهان

{متافیزیک حقیقت یا خرافه؟} نویسنده:استاد سید امان الله میرزایی متافیزیك از ریشه‌ی «متافیزیكاس» كه یك كلمه‌ی یونانی می‌باشد، گرفته شده است. كلمـه‌ی متافیزیكـاس از دو بخش «متا» به‌‌معنای «ما بعد » و «فیزیكاس» به‌معنـای طبیعت تشـكیل شده‌است. برخی نیز متافیزیك را از ریشه‌ی یونانی «متاتافوسیكا» دانسته‌اند كه با حذف حرف اضافه «تا» و تبدیل «فوسیكا» به «فیزیك» به‌صورت متافیزیك درآمده است. در حال حاضر لغت متافیزیك از پیشوند «متا» به‌معنای وراء، فرا، ماوراء، بعد و پشـت و كلمـه‌ی «فیزیـك» به‌معنـای…

0 دیدگاه

محصولات فرهنگی متافیزیک اسلامی

ترم چهارم: هاله شناسی   ‌( ۱۱ جلسه صوتی )  هاله بینی و هاله درمانی ترم پنجم: چاکرا درمانی ( ۱۳جلسه صوتی )  انرژی درمانی شاهکارخلقت ترم ششم: شناخت, پیشگیری, علاج چشم زخم ( ۱۵ جلسه صوتی ) (خطری رایج، پنهان، مرگبار ) ترم هفتم: شناخت وتاثیر فرشتگان در زندگی انسانها  ( ‌۷ جلسه صوتی ) راههای  انس باملایکه ترم هشتم: آموزش دست شناسی ( ۳۲ جلسه صوتی ) ✔️     چیرو نو می ✔️ درماتوگلیفیک  ✔️   چیرو مناسب ترم…

0 دیدگاه