شناخت انواع سحر ها و پیشگیری و درمان سحر

دعاهای گشایش بخت و ازدواج بلای جان مجردها

  امروزه به علت بالا رفتن سن ازدواج و موانع زیادی که بر سر راه شروع زندگی مشترک و تاهل وجود دارد ، بیشتر جوانان و افراد مجرد ، تحت تاثیر صحبت فالگیرها و دعانویسها یا به پیشنهاد دوستان و اطرافیان ، به دنبال بخت گشایی و دعا گرفتن هستند.  [ کاری که تبعاتش از مجرد ماندن و تحمل نیش و کنایه های اطرافیان بسیار بیشتر است . ] به همین دلیل ،  بازار دعانویسها و پیج و کانالهایی هم…

0 دیدگاه

بیماریهای متافیزیکی ودرمان آن درکودکان

هدف اول ابلیس و شیاطین جن و انس، علاوه بر گمراه ساختن انسانها، ایجاد درد، گرفتاری و بیماری در نسل آدم و بنی آدم است. طبیعتاً اگر ما انسانها درگیری بیماری، درد و رنج باشیم دیگر فرصت عبادت کردن یا فکر کردن به خداوند و زیبایی ها را نخواهیم داشت. در واقع ابلیس میخواهد با این کار، ما را به خودمان و به مشکلات خودمان مشغول سازد تا ذهن و فکر ما از طی طریق الهی بازماند. یکی از همین…

0 دیدگاه

ارتباط پای چپ با بیماریهای متافیزیکی

  پای چپ و بیماری های متافیزیکی در خیلی از بیماران متافیزیکی مشاهده شده است که پای چپ آنها بیشتر از پای راستشان دچار درد و مشکلات می شود. یا بطور کلی نیمه چپ بدنشان مانند کتف و شانه ی چپ ، دست چپ و یا حتی پهلوی چپ، چه قبل و چه هنگام استفاده از درمان معنوی بیش از نیمه راست بدن ، دچار درد و سنگینی می شوند . دلیل این کار، ابتدا همان تقسیم بندی های متضاد…

0 دیدگاه

مهره مار

    بررسی مهره مار از نگاه علم متافیزیک اسلامی  موارد استفاده از مهره مار > اگرمیخواهید: محبوب جذاب • خوشبخت • خوش شانس • پیروز • دلربا • محور • پولدار • اعتمادبنفس • محکم • محبوب دلها • خود باور • همه مطیع شما باشد مهره مار بهمراه داشته باشید درآمیزش فصلی مارها بایگدیگرکه بدور از چشم همه انجام میشود غصروفی از جنس شاخ از سرمار ( پشت گردن مار ) ترشح کرده بعدمدتی به شکل استخوان در…

0 دیدگاه