سفر به سرزمین نا شناخته

رویاء اموات ‌‌‌‌‌《من زنده هستم 》

خواب   هر کدام از ما، شاید تجربه از دست دادن عزیزان را داشته باشیم که این طبیعی است.اما چیزی که این وسط طبیعی نیست، خوابهایی است که بعد از مرگ نزدیکان، به سراغ ما می آیند. خوابهایی که ذهنمان را به شدت درگیر کرده و گاها باعث سلب آرامش از ما میکنند گاهی بخاطر علاقه ما به مرده او را در رویاء میبینیم که این رویا ها تعبیر ندارد گاهی حق الناسی یا حق الله یا نذری به گردن…

0 دیدگاه