دانشنامه متافیزیک اسلامی

دانشنامه متافیزیک اسلامی

مژده مژده

به زودی عرضه

دانشنامه متافیزیک اسلامی

270 جلسه

مدرس: استاد سید امان الله میرزایی (بنیان گذار متافیزیک اسلامی)

عناوین :
۱: پژوهش درعالم جنیان وشیاطین
۲: بررسی ،پیشگیری از سحر، طلسم
۳: بررسی،پیشگیری از چشم زخم
۴: تجزیه ،تحلیل وتعبیر رویاء
۵: هاله شناسی ،هاله درمانی
۶: چاکرا درمانی
۷: دراغوش فرشتگان
۸: نقش خواب درسلامتی
۹: دست شناسی
(چیرومانسی،چیرونومی،درماتوگلیفیک )
۱۱: سنگ دمانی ومعجزه نگین
۱۲:مزاجشناسی
۱۳: طب اسلامی سنتی
۱۴: انسان شناسی از نگاه متافیزیک اسلامی
۱۵: تاثیرافلاک درسرنوشت انسان
۱۶: نقش اسم درسرنوشت انسان
۱۷: اموزش برونفکنی
۱۸: و…