دعاهای گشایش بخت و ازدواج بلای جان مجردها

  امروزه به علت بالا رفتن سن ازدواج و موانع زیادی که بر سر راه شروع زندگی مشترک و تاهل وجود دارد ، بیشتر جوانان و افراد مجرد ، تحت تاثیر صحبت فالگیرها و دعانویسها یا به پیشنهاد دوستان و اطرافیان ، به دنبال بخت گشایی و دعا گرفتن هستند.  [ کاری که تبعاتش از مجرد ماندن و تحمل نیش و کنایه های اطرافیان بسیار بیشتر است . ] به همین دلیل ،  بازار دعانویسها و پیج و کانالهایی هم…

0 دیدگاه