بررسی علم غیب

بسم الله الرحمن الرحیم مولف: سید امان الله میرزایی چکیده غیب و غیب دانی یک اصطلاح قرآنی و روایی است که این کلمه در قرآن کریم تقریبا در 60 آیه آمده است. یکی از مباحث کلامی ای که از قدیم الایام بین دانشمندان اسلام مطرح بود ؛ مسئله علم غیب بوده است که مکاتب کلامی (امامیه ؛ معتزله و اشاعره) و فلاسفه و مفسران به این بحث پرداخته اند. غیب دانی پیامبران و اهل بیت(ع) قطعی دانسته شده است. اما…

0 دیدگاه