به زودی چاپ کتاب 7 جلدی شناخت و پژوهش در عالم جنیان و شیاطین

مژده، به زودی چاپ کتاب 7 جلدی «تاثیر جن بر زندگی انسان» بررسی بیماری های منشاء متافیزیکی ارائه راهکارهای اهل بیت علیه السلام برای پیشگیری و آسیب های منشاء متافیزیکی بررسی علائم آسیب های جن زدگی و... و... مولف: استاد سید امان الله میرزایی

0 دیدگاه