به زودی چاپ کتاب 7 جلدی شناخت و پژوهش در عالم جنیان و شیاطین

به زودی چاپ کتاب 7 جلدی شناخت و پژوهش در عالم جنیان و شیاطین

مژده، به زودی چاپ کتاب 7 جلدی

«تاثیر جن بر زندگی انسان»

  • بررسی بیماری های منشاء متافیزیکی

  • ارائه راهکارهای اهل بیت علیه السلام برای پیشگیری و آسیب های منشاء متافیزیکی

  • بررسی علائم آسیب های جن زدگی و…

  • و…

مولف: استاد سید امان الله میرزایی