رویاء اموات  ‌‌‌‌‌《من زنده هستم 》

رویاء اموات ‌‌‌‌‌《من زنده هستم 》

خواب
خواب

 

هر کدام از ما، شاید تجربه از دست دادن عزیزان را داشته باشیم که این طبیعی است.
اما چیزی که این وسط طبیعی نیست، خوابهایی است که بعد از مرگ نزدیکان، به سراغ ما می آیند. خوابهایی که ذهنمان را به شدت درگیر کرده و گاها باعث سلب آرامش از ما میکنند

گاهی بخاطر علاقه ما به مرده او را در رویاء میبینیم که این رویا ها تعبیر ندارد

گاهی حق الناسی یا حق الله یا نذری به گردن دارد در رویاء درخواست اداء ان را از نزدیکان میکنندبه این رویاء ها باید توجه وتعبیر کرد

گاهی رویایی برای ما هشدار وپیام داردکه اخرتی هست و دست از گناه بردار

گاهی رویاء اموات نشان از مرگ ببینده رویاء هست

وگاهی یک رویاء از اموات را تکراری میبینیم که یک نمونه از این خوابها که به فاصله چند روز بعد از مرگ اطرافیان ما، مشاهده میشود،خوابی به نام
“من زنده هستم” می باشد.
وبعض مواقع این رویاء خیلی تکرار میشودوکه باعث حیران و سرگردانی وپریشانی اقوام و اشنایان متوفی میشود

علت تکرار این رویاء ها چیست؟؟
طبیعتا آنها در دنیای ماده ی ما دیگر زنده نیستند. اما در دنیای متافیزیک و ماورا، حرف آنها درست است. چون اگر یک نفر خارج از مرگ طبیعی و مقرر شده از دنیا برود، روح او یا بهتر است بگوییم همزاد او تا یک مدت روی زمین سرگردان می ماند
[پدیده ارواح سرگردان به این موضوع اشاره دارد]، و تا زمانی که به حساب او رسیدگی شود، تا یک مدت با افراد زنده از نزدیکان خود [که در دوران حیات بیشترین علاقه و ارتباط با او را داشته است] در قالب خواب ارتباط برقرار میکند.

▪️طبق آخرین تحقیقات و یافته های یکی از دوستان این حقیر که در مباحث متافیزیک کار میکندعلت اصلی این نوع خوابها، و در واقع پیامی که میخواهند به ما بدهند این است که، فرد متوفی قبل از مرگش دچار نوعی بیماری متافیزیکی [جدید یا کهنه] بوده که این بیماری به تدریج یا به یکباره باعث مرگ او شده است. این بیماری های متافیزیکی چیست؟؟
ایامیتوان بر بیماری متافیزیکی دلیل وسند اورد را در قسمت دوم این مقاله خدمت دوستان ارایه خواهم کرد

《سید امان الله میرزایی》
کانال متافیزیک اسلامی