نوشته های منتشر شده ایت الله سید امان الله میرزایی

مهره مار

    بررسی مهره مار از نگاه علم متافیزیک اسلامی  موارد استفاده از مهره مار > اگرمیخواهید: محبوب جذاب • خوشبخت • خوش شانس • پیروز • دلربا • محور • پولدار • اعتمادبنفس • محکم • محبوب دلها • خود باور • همه مطیع شما باشد مهره مار بهمراه داشته باشید درآمیزش فصلی مارها بایگدیگرکه بدور از چشم همه انجام میشود غصروفی از جنس شاخ از سرمار ( پشت گردن مار ) ترشح کرده بعدمدتی به شکل استخوان در…

0 دیدگاه
  • 1
  • 2