ارتباط پای چپ با بیماریهای متافیزیکی

ارتباط پای چپ با بیماریهای متافیزیکی

 

پای چپ و بیماری های متافیزیکی

در خیلی از بیماران متافیزیکی مشاهده شده است که پای چپ آنها بیشتر از پای راستشان دچار درد و مشکلات می شود. یا بطور کلی نیمه چپ بدنشان مانند کتف و شانه ی چپ ، دست چپ و یا حتی پهلوی چپ، چه قبل و چه هنگام استفاده از درمان معنوی بیش از نیمه راست بدن ، دچار درد و سنگینی می شوند . دلیل این کار، ابتدا همان تقسیم بندی های متضاد موجود در طبیعیت ، مانند خیر و شر ، پاکی و پلیدی ، روشنایی و تاریکی و… است که هر کدام بنا بر طبیعت خود در یک جا و مکانی قرار می گیرند . از آنجایی که شیاطین و انرژی های منفی از نوع تاریکی و پلیدی هستند ، بیشتر مایلند تا در سمت چپ بدن مستقر شوند . چون سمت راست بدن محل قرار گرفتن انرژی های مثبت است . دلیل دیگر انتخاب سمت چپ بدن توسط انرژی های منفی متافیزیکی ، وجود قلب در این ناحیه از بدن است . همچنین اگر شخص تسلط همزاد داشته باشد نیز به شیاطین کمک میکند تا در قسمت چپ بدن مسقر شوند . [ چون همزاد در سمت چپ بدن قرار دارد ]

توضیح بیشتر:

زمانی که سمت راست بدن دچار درد و بیماری بشود ، یعنی ، مرکز فرماندهی بدن و جایگاه تجمع انرژی های مثبت ، به تصرف عوامل ماورایی در آمده است . این اتفاق ، منجر به تسلط بیشتر همزاد شیطانی بر سیستم ایمنی بدن [ چون دیگر مزاحم ندارد ] و باعث شروع بیماریهای خود ایمنی در فرد خواهد بود . اما بعد از معنوی تراپی ، دردها و علائم به مرور زمان به سمت چپ حرکت کرده و سپس محو می شوند .

البته حمله به سمت راست بدن ، توسط عوامل متافیزیکی بیشتر زمانی رخ میدهد که بیمار ، دارای اعتقادات و باورهای دینی نسبتا خوبی باشد . افرادی که اعتقادات دینی ضعیف و متزلزلی دارند ، معمولا سمت چپ بدن آنها بیشتر درگیر میشود . چون در واقع، ذخیره ی قابل توجهی از انرژی های معنوی مثبت ، در سمت راست خود ندارند که بخواهد مورد حمله بیماریهای متافیزیکی قرار بگیرد . این افراد ، بیشتر از دسته اول، پتانسیل رها کردن درمان معنوی را دارند . [ چون قدرت لازم جهت مقابله با همزاد منفی را ندارند ]


🔹منبع قرآنی :
“قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ “

[ ﭘﺲ ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻮﺍﻳﺎﻥ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ] ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ : ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ [ طرف راست یا همان ] ﺭﺍﻩ ﺧﻴﺮﺧﻮﺍﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻣﺎ ﻣﻰ ﺁﻣﺪﻳﺪ ، [ ﻭﻟﻲ ﻛﺎﺭﺗﺎﻥ ﺟﺰ ﻓﺮﻳﺐ ﻭ ﻧﻴﺮﻧﮓ ﻧﺒﻮﺩ ! ] . ( صافات/آیه۲۷ )